Сертификати

Система за управление на качеството съгласно следните стандарти: ISO  9001:2008, EN ISO 9001; 2008,  BS EN ISO 9001:2008  приложима за “Осигуряване на пожарна и аварийна защита, ремонт и поддръжка на пожарни системи и оборудване.”

  • Одобрена от Лойд Регистър.
  • Разрещение № 7/ 10.07.2012 -за извършване на пожарогасителна  и спасителна деиност.
  • Удостоверение № 37 от 21.04.2012 -за поддържане на пожарогасителни и известителни системи.
  • Удостоверение №54 от 21.04.2012 -за сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители.
  • Разрешение 281/20.08.2012 за сервизно обслужване на носими и жозими пожарогасители и на пожарогасителни,пожароизвестителни системи и системи за управление на дим и пожарни кранове.
  • Разрешение 367/15.04.2013 -'ПОЖАРОГАСИТЕЛНА И СПАСИТЕЛНА ДЕЙНОСТ. НА ТЕРИТОРИЯРТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ