КЛИЕНТИ

 

ОСНОВНИ КЛИЕНТИ ВЪВ ВАРНЕНСКИ РЕГИОН СА СЛЕДНИТЕ:

”Солвей Соди”АД – гр.Девня – производство на сода.
“Девен”АД – Девня –  Производство на електроенергия и топлоенергия за технологични и битови нужди.

"Тракияглас България " АД

"Шишеджам Аутомотив" АД

"Пашабахче България" АД 

"Тец Варна " АД


”Провадсол”АД – гр.Провадия.
Туристически, спортни и културни обекти.

 ФИРМА Е ИЗГРАДИЛА СПЕЦИАЛНИ ИНСТАЛАЦИИ НА ОБЕКТИ:

х-л „Теменуга”, х-л „Люляк”, х-л”Гларус”, х-л”Палм Бийч”, х-л”Перла”, х-л ”Калякра”, х-л ”Мираж”,  х-л ”Вероника”, Радио „Варна”, ”Валентина Варина”, р-т на х-л ”Явор”, ”Бинго 777”, Телевизия „Мустанг”, клуб”Отворено общество”, ”ТДУ-Балчик”, клонове на „ДСК” в България, обекти на БТК, почивна станция ”Енерго-1”, Почивна база”Флотски арсенал”, ”Почивна станция”, МЕД“Елаците”, почивна-станция – „Хоризонт”, РМУ”Варна”, РМУ”Балчик”, ”СОЛВЕЙ-СОДИ”, ”ДЕВНЯ ЦИМЕНТ”, ”ПРОВАДСОЛ”, ТЕЦ”ДЕВНЯ”, ”АГРОПОЛИХИМ”АД, ”ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ”, Х-лски комплекс „Ривиера”-Зл.пясъци, подразделения на Митница Варна, ”Дворец на Културата и Спорта” и др.

РАЗРАБОТЕНИ ПРОЕКТИ НА:

„Търговски Дом”-Варна, Телевизия”Мустанг”, Радио Варна, хотелски комплекс ”Ален Мак”, х-л ”Гларус”, х-л”Перла, х-л”Калиакра”, ”Валентина Варина”ресторант на х-л”Явор”, ”Бинго777”, клуб”Отворено Общество”, ”ТДУ-Балчик”, обекти на БТК, РМУ”Балчик”, ”ДЕВНЯЦЕМЕНТ”АД, ”ПРОВАДСОЛ”, АГРОПОЛИХИМ”АД, хотелски-комплекс ”Ривиера”-Зл.Пясъци, подразделения на митница Варна, ”ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ”, ”ТЕЦ-Девня”, ”Двореца на Културата и Спорта” и др.