Пожарогасител СО2 – 10кг. (на количка)

Зареден, напълно окомплектован (глава, снегообразувател), със “CE” маркировка.