Пожарогасител СО2 – 2 x 5кг. (на количка)

Зареден, напълно окомплектован (глава, снегообразувател ), със “CE” маркировка.