Пожарогасител СО2 – 2кг.

Зареден, напълно окомплектован (глава, снегообразувател, стойка за стена), със “CE” маркировка, EN3