Аерозолно пожарогасене

АЕРОЗОЛНО ПОЖАРОГАСЕНЕ


В течение на много години един от основните методи в системите за обемно пожарогасене са били газовете. В средата на 80-те години изследователи от различни страни сформирали хипотезата, че част от газовете, и по-конкретно бромосъдържащите фреони, ускоряват процеса на разрушаване на озоновия слой на Земята.
При търсенето на алтернативни методи най-ефективен за обемно пожарогасене се оказва аерозолът. Това е неутрално газообразно вещество, което се получава при изгарянето на специални твърди горивни частици, намиращи се в аерозолните генератори (АГС). В резултат на изгарянето се отделя аерозолът, който притежава изключителна пожарогасителна способност, превъзходстваща по показатели другите видове пожарогасителни газове и прахове. Тези горивни частици може да се моделират в различни форми и по този начин се създават модели АГС,
ориентирани в зависимост от приложението им.