Пожарогасителен прах

Пожарогасителните вещества са класове ВС и АВС, със запазени търговски марки съответно CARBO I BC и HIMIFOS I ABC. Производството е съобразено с европейските стандарти и пожарогасителните прахове отговарят на EN 615. Праховете CARBO I BC и HIMIFOS I ABC са изпитани в лабораторията към изпитвателен център по Пожарна и Аварийна Безопасност, МВР за съответствие и приложимост на територията на РБългария.