Пенообразувател

Подходящ за получаване на пяна с ниска,средна и висока кратност, за гасене на пожари клас А и Б.Може да се използва и за превантивна дейност за подтискане на парите на разляти и лесно изпаряващи се течности. Пенообразувателят намалява повърхностното напрежение на водата и отлично може да се прилага като омокрящо средство.