Евакуационно осветление

Аварийно евакуационно осветление
Тази част от аварийното осветление, която осигурява осветеност за безопасността на хора, напускащи мястото или опитващи се да завършат потенциално опасни процеси, преди да напуснат мястото Авариен изход (евакуационен изход) Пътят, водещ извън дадено помещение, който е предназначен да бъде използван в случай на авария.
Аварийно осветление
Осветление, предвидено да се използва, когато захранването на нормалното осветление отпадне Обявен светлинен поток на авариен осветител Светлинен поток, заявен от производителя 60 s (0.5s за осветители за осветление на зони за дейности с висок риск) след отпадане на нормалното захранване и запазващ се до края на обявената продължителност на работа.
Авариен режим
Състояние на авариен осветител с автономно захранване, което осигурява осветление, когато се захранва от неговия собствен вътрешен източник при
отпадане на нормалното захранване Евакуационен маршрут (път) Маршрут, предназначен за евакуация в случай на авария.
Осветление на евакуационния маршрут
Тази част от аварийното евакуационно осветление, която гарантира, че маршрутът за евакуация е достатъчно добре разпознаваем и безопасен за използване.
Вътрешно осветен знак за евакуационен изход
Знак, който когато е необходимо, се осветява от собствен вътрешен източник на светлина.