Указателни знаци

 

 

Указателни знаци по Наредба 4 : 

ЗАБРАНЯВАЩИ ЗНАЦИ

ЗАДЪЛЖАВАЩИ ЗНАЦИ

ПРЕДПАЗНИ ТАБЕЛИ ЗА ЕЛ. УРЕДИ

ЗНАЦИ ЗА ПРОТИВОПОЖАРНО ОБОРУДВАНЕ

ЗНАЦИ ЗА АВАРИЙНИ ИЗХОДИ И ПЪРВА ПОМОЩ

ПРЕДУПРЕЖДАВАЩИ ЗНАЦИ