За фирмата


Фирмата е създадена през 1998г. от инж.Цанко Георгиев Ганев,бивш зам.началник Регионално звено „Пожарна и Аварийна безопасност”при РДВР-Варна и е една от първите в Република България специализирана в дейности,включващи:

     Доставка, монтаж и поддръжка на пожарогасително оборудване   и системи .

     Пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност.
     Противопожарно обследване на обекти.
     Противопожарна защита на строителни конструкции .
     Газо спасителна дейност .
     Търговия на всички видове противопожарни уреди и съоръжения .

 
Структура:

    Ръководство на фирмата :

  • инж.Георги Ганев - управител


     Персонал :

  •  специалисти в проектирането и изграждането на пожаро известителни и    пожарогасителни системи.
  •  професионални пожарникари